Yhdessä –hankkeen tavoitteena on löytää työelämässä oppimisen paikkoja erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille ja koota niistä rekisteri Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen sivuille. Mukana on neljä pilottialaa: ravintola- ja catering-, rakennus-, liiketalous- sekä sosiaali- ja terveysalat.

Tarkoituksena on myös luoda Työpaikka-agenttilinja ja -malli, joka toimii matalan kynnyksen yhteydenpitovälineenä työpaikkojen ja oppilaitosten välisessä viestinnässä.  Työpaikka-agentit toimivat oppilaitosten ja työpaikkojen tukena ja tiedonkulun varmistajina sekä tunnistavat tuen, avun ja koulutuksen tarpeet.

Hankkeen aikana järjestetään oppilaitosten ja muiden toimijoiden kesken erilaisia vertaiskehittämisen foorumeita, joissa jaetaan parhaita käytäntöjä opiskelijan tukemiseksi työelämässä tapahtuvassa oppimisessa. Lisäksi järjestetään työelämäfoorumeita, joissa informoidaan edellä mainitun lisäksi erityistä tukea tarvitsevien valmistuneiden opiskelijoiden työllistämiseen liittyvistä tukipalveluista.

Toteuttajat:

Tredu, Kiipulan ammattiopisto, Silta-Valmennusyhdistys ry. ja Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus.

Lisätietoja:

Mervi Junno-Uski, mervi.junno-uski@tampere.fi

Tiina Räntilä, tiina.rantila@tampere.fi

Hankkeen rahoituksesta vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.