TreduLaaS, osaamisen kehittäminen

TreduLaaS on oppimisen, osaamisen kehittämisen ja jakamisen sekä osaamisen johtamisen verkkopalvelu.

TreduLaaS lisää tiimien itseohjautuvuutta sekä vahvistaa oman osaamisen johtamista ja itsensä johtamista. Oleellista on vuorovaikutuksen lisääminen tiimien sisällä ja oppimispalveluiden saatavuus joka hetki. Tavoitteena on myös saada talon sisäinen osaaminen tarjolle kollegoiden tueksi ja avuksi.

TreduLaaS edistää ja tukee Tredun strategisen ohjelman toimeenpanoa

TreduLaaSissa henkilöstö arvioi omaa osaamistaan Tredun strategisista ydinosaamisalueista. Osaamisalueen taidoista arvioidaan oman osaamisen taitotaso, oleellisuus omassa roolissa sekä kiinnostus kehittämiseen.

Itsearvioinneista saatavan datan pohjalta tiimissä käydään oppimis- ja osaamiskeskusteluja, joissa tunnistetaan taitoja ja osaajia sekä valitaan ja tilataan itselle ja tiimille sopivia ja tarvittavia oppimispalveluja. TreduLaaS toimii kuin verkkokauppa ja tarjolla on sekä henkilöiltä tilattavia palveluja että itsepalveluja.

Mitä hyötyä TreduLaaSista on itselle ja tiimille?

TreduLaaS tukee tiimien onnistumista strategian toteuttamisessa. TreduLaaSin palvelutarjonta koostuu strategisten ydinosaamisalueiden aiheista sekä muista ajankohtaisista aiheista. Palvelut ovat kaikkien käytössä ympäri vuoden ajasta ja paikasta riippumatta.

TreduLaaSista saadaan dataa yksilölle, tiimille ja esihenkilölle. Data tukee Tredun osaamisen johtamista, tiedolla johtamista, esihenkilötyötä ja jokaisen omaa osaamisen johtamista. Dataa saadaan itsearviointien lisäksi myös palvelujen käytöstä ja palvelutarjontaa kehitetään saadun palautteen ja muuttuvien tarpeiden mukaan jatkuvasti.

Tule mukaan palveluntarjoajaksi!

Millaisesta osaamisestasi toiset tredulaiset voisivat hyötyä? Onko sinulla mielessäsi osaamisen kehittämisen palvelu, jota haluaisit tarjota muille tredulaisille? Kerro ideasi TreduLaaS-ydintiimille ja autamme sinua palvelun muotoilussa. Kerro myös palveluidea tai -tarve, vaikka et juuri nyt itse voisikaan toimia palveluntarjoajana. Palveluntarjoaja määrittelee itse yhdessä oman esihenkilönsä ja tiiminsä kanssa, paljonko osaamisen jakamiseen käyttää aikaa.

Kaikille TreduLaaS-palveluntarjoajille yhteisiä työpajoja järjestetään syksyllä kerran kuussa:

  • 19.8. klo 15-16
  • 16.9. klo 15-16
  • 14.10. klo 15-16
  • 25.11. klo 15-16
  • 16.12. klo 15-16

Työpajojen lisäksi palveluntarjoajat saavat sparrausta palvelujen tarjoamiseen TreduLaaS-ydintiimiläisiltä ilona.sankkila@tampere.fi, marjukka.pirinen@tampere.fi, sari.viertola@tampere.fi.

TreduLaaS-ydintiimin yhteystiedot

etunimi.sukunimi@tampere.fi

kehittämispäällikkö Tiina Kauma
p. 050 577 0461

suunnittelija Ilona Sankkila
p. 050 576 1403

kehittämispäällikkö Elisa Helminen
p. 050 576 1370

atk-päällikkö Teemu Nieminen
p. 050 345 1092

projektipäällikkö Sari Viertola
p. 041 730 8724

suunnittelija Marjukka Pirinen
p. 044 314 7724

suunnittelija Marjukka Pirinen
p. 044 314 7724

koulutusjohtaja Regina Blom
p. 040 806 2092

projektipäällikkö Kaisu Paloheimo
p. 041 730 3908