Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta Tredusta

 • Tredu profiloituu tulevaisuuden teknologioiden käyttöönoton edelläkävijänä.
 • Tredu ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon tulevaisuuden teknologian vaikutukset ammattien muutoksiin ja osaamistarpeisiin. Näitä ovat mm. robotiikka, tekoäly, koneoppiminen, hyvinvointiteknologia, virtuaalisuus, lisätty todellisuus, ohjelmointi, data-analytiikka, tunnistautuminen ja digitalisoituva liiketalous.
 • Tredu hyödyntää ajasta ja paikasta riippumatonta opetusteknologiaa ja virtuaalisia oppimisympäristöjä.
 • Tredu toimii teollisuuden ekosysteemeissä ja innovaatioekosysteemeissä sekä alueellisesti että kansallisesti.

Tulevaisuuden yrittäjyyttä Tredusta

 • Tredussa on yrittäjämäinen toimintakulttuuri ja Tredu rohkaisee opiskelijoita yrittäjyyteen. Opiskelijat kehittävät yrittäjyydessä tarvittavia tietoja ja taitoja. Tredu ja sen opiskelijat ovat aktiivisia alueellisten yrityspalveluiden käyttäjiä.
 • Tredu edistää henkilöstön yrittäjyysosaamista. Henkilöstöllä on hyvä osaaminen ja valmiudet edistää yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa sekä toimia verkostoissa.
 • Tredu toimii aktiivisena kumppanina verkostoissa yrittäjyyden edistämiseksi.

Kestävä elämäntapa Tredusta

 • Tredu luo hyvinvoivaa ja turvallista yhteiskuntaa kouluttamalla ammattilaisia aktiiviseen maailmankansalaisuuteen sekä jatkuvaan työ- ja opiskelukyvyn ylläpitoon.
 • Tredusta valmistuu vastuullisia ja ammattitaitoisia kansalaisia, jotka ovat tietoisia ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden merkityksestä tulevaisuuteen ja hyvään elämään.
 • Tredu pitää reilusti huolta opiskelijoistaan.
 • Tredussa edistetään ammattien ja työelämän muutosta kestävän elämäntavan periaatteiden mukaisesti.
 • Tredu edistää toiminnallaan kestävää kehitystä ja kiertotaloutta.

Pedagoginen ohjelma

Osaava ja hyvinvoiva Tredu

Kansainvälisyysohjelma