Tavoitteena on tuottaa globalisaation ja kestävän kehityksen verkkokurssi ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Verkkokurssi tuotetaan kolmella kielellä: suomi, ruotsi ja englanti. Practikum tuottaa ruotsinkielisen kieliversion ja Helsinki Business College englanninkielisen kieliversion.

Verkkokurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen lähtökohdat, ulottuvuudet (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen) ja tavoitteet. Opiskelija edistää omalla toiminnallaan kestävää kehitystä, osaa pohtia ilmiöitä eettisesti ja toimia vastuullisesti, noudattaa ammattietiikkaa. Hankkeen toisena tavoitteena on toteuttaa viestintäkampanja kaikille ammattioppilaitoksille hankkeen loppuvaiheessa.

Miten tehdään?

Seitsemän ammatillisen koulutuksen järjestäjän verkostossa tuotetaan yhteisesti Kestävän kehityksen digitaalinen verkkomateriaali. Verkkomateriaalin tuottamisen osalta työ jaetaan kuuteen osa-alueeseen ja kukin hankkeessa toimiva koulutuksen järjestäjä tuottaa näistä osa-alueista yhden. Tuotettavat verkkokurssin osa-alueet ovat seuraavat:

  1. Kestävä kehitys ja toiminnan vastuullisuus
  2. Kestävä kehitys ja toiminnan laatu
  3. Kestävä kehitys ja toiminnan kestävä talous
  4. Kestävä kehitys ja ympäristön kantokyky
  5. Vastuullinen johtaminen
  6. Toiminnan turvallisuus

Viestintäsuunnitelman mukaisesti ammatillisille oppilaitoksille jaetaan tietoa sähköisesti (projektin www-sivu, kohdennettu sähköpostiviestintä) sekä erilaisille tiedotusvälineille (HS, STT, Uutissuomalainen, Lännen Media, paikallisradiot, Yle, MTV). Lisäksi tiedotukseen käytetään myös sosiaalista mediaa (Twitter, Instagram, Facebook) ja mahdollisuuksien mukaan viestitään myös tubettamalla ja vlogeilla.

Lisätietoja

projektipäällikkö Pia Korhonen, pia.korhonen@tampere.fi

Toteuttajat

Helsinki Business College, BCH, koordinaattori
Etelä-Savon Koulutus Oy Turun ammattiopistosäätiö,
TAO Koulutuskuntayhtymä Tavastia/Ammattiopisto Tavastia
Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto, TREDU
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin koulutuskeskus, REDU
Svenska framtidskolan i Helsingforsregionen Ab (Yrkeinstitutet Practikum)

Budjetti

200 000 josta Tredun osuus on 26 500e. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.