Tuntuuko joskus siltä, että kokouksessa tai oppitunnilla kukaan ei osallistu keskusteluun tai vastaa esittämiisi kysymyksiin? Aktivoi osallistujia lisäämällä kokoukseen Polls-lisäosa. Voit esimerkiksi kerätä ideoita sanapilveen, äänestyttää eri valmiiden vaihtoehtojen välillä ja pistää asioita tärkeysjärjestykseen. Tietovisan avulla voit testata, että onko sinua kuunneltu vai onko käynnissä ollut armoton multitaskaus. Kokouksen jälkeen voit pyytää arviota hyödyllisyydestä esimerkiksi tähtiluokituksen avulla.

Teams-kokoukseen voi Pollsin lisätä jo siinä vaiheessa kun kokous on ajastettu. Tämä mahdollistaa kysymysten laatimisen etukäteen, mikä onkin järkevää mikäli oppituntejaan tai kokouksiaan valmistelisi muutenkin.

Pollsin lisääminen onnistuu nopeasti myös kokouksen ollessa jo käynnissä, jos idea hyvästä kyselyn aiheesta pälkähtää päähän vasta tässä vaiheessa.

Kuvakaappaus Teams-kokouksesta, johon on lisätty Polls-kyselyitä etukäteen.

Tässä kokouksessa kyselyt on laadittu etukäteen, joten niitä on nopea ottaa käyttöön. Myös uusia kyselyitä voi tehdä, jos idea pälkähtää päähän kesken kokouksen tai oppitunnin.

Mikäli Kyselyt-vaihtoehtoa ei näy kokouksen työkaluissa, saat haettua sen Sovellukset-painikkeen kautta ja etsimällä sieltä Pollsin. Jos kysymykset on laadittu ennakkoon, pitäisi valikon näkyä automaattisesti

Huomaa, että monipuolisemmat ja laajemmat kyselyt kannattaa edelleen tehdä Microsoft Formsilla.