EU:n, Vipuvoimaa EU:lta, Työtehoseuran, ELY-keskuksen, Tredun ja Keoski-hankkeiden logot.

Työelämässä tarvitaan uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa. Työelämän tarpeet liittyvät entistä enemmän ekologiseen kestävyyteen. Yksi vastaus osaamistarpeisiin on ns. vihreä polku.

Tredun koulutusaloilta logistiikassa aletaan toteuttaa vihreää polkua tänä syksynä, kun uudet tutkinnonperusteet astuvat voimaan.

Koulutuspäällikkö Matti Heikkilän mukaan erilaisia kestävyysteemoja on sisällytetty opetukseen aikaisemminkin, mutta Kehitä osaamisesi kiertotaloudessa -hanke (KEOSKI) antoi alkusysäyksen siihen, että tutkintoalalla lähdettiin suunnittelemaan kokonaista vihreää polkua.

Opetushallituksessa ollaan oltu tyytyväisiä Tredun logistiikka-alan työhön, ja OPH:ssa toivotaan muidenkin alan koulutuksentarjoajien tarttuvan yhtä vahvasti ympäristökysymyksiin. Myös kuljetus- ja logistiikka-alan etujärjestössä SKAL ry:ssä ollaan hyvin kiinnostuneita vihreästä polusta.

Valitsemalla vihreän opintopolun opiskelija oppii ymmärtämään ja huomioimaan ympäristönäkökulman vielä laajemmin omassa työssään.

– Mutta vihreä polku on myös vaikuttamista, mielipiteiden muokkausta sekä tietoisuuden lisäämistä laajemminkin alalla, korostaa Heikkilä.

Kestävää osaamista vahvistetaan virtuaaliympäristöissä

Vr-lasien ja virtuaaliympäristöjen avulla voidaan harjoitella ja kehittää osaamista kestävämmäksi. Varastotyössä se tarkoittaa esimerkiksi syvyysnäön ja motoriikan harjaannuttamista, jolloin työssä tulee vähemmän virhesuorituksia. Tämä vaikuttaa sekä päästöihin että energiankulutukseen, säästää aikaa ja kalustoa sekä vähentää erilaisia vahinkoja – myös opetuksessa.

Opetuksen aikana voidaan näyttää aivan kädestä pitäen, kuinka toiminnan muutos vaikuttaa. Analysoimalla dataa voidaan tehdä välitöntä vertailua eri toimintatapojen välillä.

Kädet ohjaavat simulaattoria.

Simulaattoriopetus on logistiikka-alalla omiaan oman toiminnan merkityksen havainnollistamisessa.

Vihreä polku laajentaa opettajien ymmärrystä

– Oppilas ei kuitenkaan automaattisesti ymmärrä saavutettuaan simulaattorilla tietyn tason, että minäpä olen tässä pienentänyt hiilipäästöjäni, muistuttaa logistiikka-alan opettaja Mervi Haikka, joka on ollut mukana rakentamassa vihreää polkua.

Simulaattoriopetus vaatiikin opettajalta tarkkaavaisuutta. Opettajan pitää ymmärtää, mihin kaikkeen erilaiset ratkaisut vaikuttavat, ja sanoittaa se huolellisesti opiskelijalle.

– Kun opetat esimerkiksi ajamaan taloudellisesti, mitä muuta se on kuin vihreää ajattelua? Taloudellisuuskin on sitä, että säästetään eikä tuhlata.

– Saatetaan ajatella, että ei tämä kuulu minulle, minähän opetan ajoneuvotekniikkaa. Mutta kyllä nämä asiat lukevat tutkinnon perusteissa.

logistiikka-alan opettaja Mervi Haikka

– Opettaja joutuu vihreän polun myötä laajentamaan näkökulmaa omassa ammatissaan ja huomioimaan erilaisten toimenpiteiden kaikki eri vaikutukset, pohtii Mervi Haikka.

Kestävä osaaminen on kykyä analysoida

Haikan mukaan opettaja ei voi polkea paikallaan: tietoa täytyy kerätä maailmalta ja siirtää opiskelijoille.

– Pitää opettaa asioita, jotka kestävät aikaa. Kun opiskelija valmistuu, ei osaaminen voi olla vanhaa tietoa. Sen vuoksi osaamisen täytyy olla myös kykyä analysoida. Sellaista osaamista voi hyödyntää vielä muutaman vuoden päästäkin ja vaikkapa kokonaan uudella alalla, vain näkökulma vaihtuu.

– Työelämässä voi esimerkiksi tulla vastaan tilanne, jossa asiakas vaatii toimitusta tietyllä tavalla, eikä ympäristönäkökulmaa ole lainkaan otettu huomioon. Tällaiset tilanteet täytyy osata tunnistaa, ja niistä pitää tarpeen tullen pystyä myös keskustelemaan.

Oman työn merkitys pitää oppia näkemään

Logistiikka on kokonaisuus, jossa erilaisten toimenpiteiden vaikutukset ulottuvat laajalle ihmisten ja yritysten arkeen. Opiskelijan tulee sisäistää käsiteltävien raaka-aineiden ja materiaalien liittyminen kestävään kehitykseen.

– Kuljetuspuolella kuljetetaan jätettä, joka kuitenkin muuttuu raaka-aineeksi tai hyödykkeeksi – ja nimenomaan logistiikka mahdollistaa tämän. Ihmiset pitää saada ymmärtämään jo opiskelun aikana, miksi juuri heidän työpanoksensa on merkittävä, painottaa Haikka.

– Samalla tavalla sisälogistiikan opetuksessa tulee tehdä selväksi, miksi hukkaa ja roskaa käsitellään ja kerätään: siksi, että se on ihan oikeasti hyödynnettävää.

Kuljetus- ja logistiikka-alan pitkä historia energiantarpeen ja kulutuksen pienentämiseksi liittyy vahvasti talouteen, olipa kyse kuljettamisesta tai varastoinnista.

– Otetaan esimerkiksi vaikka juomapullot. Muovisen pullon seinämiä ohentamalla ja niiden profiileja muotoilemalla saadaan pakkausmateriaalia vähennettyä ja enemmän tuotetta tilalle. Kyse on taloudesta, mutta pitää muistaa, että tämä on samalla myös vihreä maailma!

 

***

Kehitä osaamisesi kiertotaloudessa -hanke (KEOSKI) edistää Tredun opiskelijoiden ja opettajien kiertotalousosaamista esimerkiksi erilaisten kokeilujen avulla.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on uusien, kiertotalousosaamista vaativien koulutuspolkujen suunnittelu eri koulutusaloilla.

Teksti: Hanna Määttänen
Kuvat: Riikka-Veera Kankaanpää, Heidi Mäenpää/IINE Studio 2021