Kiertotaloudesta puhutaan nyt paljon. Siitä puhuttiin myös marraskuun lopulla Tredun koordinoiman KEOSKI  – Kehitä osaamisesi kiertotaloudessa ja Tampereen kaupungin työllisyys ja kasvupalveluiden koordinoiman KIERTO – Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt -hankkeiden kesken yhteistyössä järjestämässä seminaarissa Kiertotalous tulevaisuuden työelämätaitona. Verkkoseminaari oli suunnattu kaikille Pirkanmaan yrityksille, osaamisen kehittämisen parissa toimiville, 3. sektorin parissa toimiville sekä kaikille muille kiertotaloudesta ja tulevaisuuden työelämätaidoista kiinnostuneille. Seminaari striimattiin suorana Tredun Mediapoliksen studioilta ja  kaikesta käytännön toteutuksesta vastasi ammattitaitoinen Tredun media-alan opiskelijoista koostuva työryhmä.

Asiantuntijoina seminaarissa vierailivat muun muassa Riikka Leppänen Sitrasta ja Pirkanmaan koulutusyhtymän puheenjohtaja Peer Haataja Tampereen Kauppakamarista. Seminaarissa kuultiin myös yritysten näkökulma kiertotalouden merkityksestä tulevaisuuden liiketoiminnassa mielenkiintoisen paneelikeskustelun muodossa. Paneelissa mukana olevat yritykset Cireco Finland Oy, Lehtovuori Oy, Lassila & Tikanoja Oy sekä Kiilto Oy ovat kaikki olleet aktiivisesti mukana myös monenlaisessa oppilaitosyhteistyössä. Liveseminaaria oli seuraamassa reilu toistasataa osallistujaa ja jälkeenpäinkin tallennetta on You Tubesta ladattu useita satoja kertoja. Aihe on selvästi koettu tärkeäksi ja kiinnostavaksi.

Myös Tredussa kiertotalouden teema on ajankohtainen. Kiertotalouden ajatus liittyy vahvasti osaksi strategista painopistettämme ”Kestävä elämäntapa Tredusta”. Tredun vuonna 2020 käynnistynyt kehitä osaamisesti kierotaloudessa- eli KEOSKI -hanke keskittyy kiertotalousosaamisen kehittämiseen oppilaitoksessamme. Olennainen osa hanketta on yritysten kanssa tehtävä yhteistyö ja sen kautta uuden osaamisen tuominen opetukseen. Projektipäällikkö Riikka-Veera Kankaanpää kuvaa seminaariin puheenvuorossaan, että yksi hankkeen tavoitteista onkin kehittää uutta yhteistyöverkostoa työelämän ja oppilaitoksen välille, verkostoa joka voi palvella uuden osaamisen kehittämisessä sekä oppilaitosta että alueen yrityksiä.

Kuten Kiertotalous tulevaisuuden työelämätaitona -seminaarissa puhunut Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn apulaispormestari Jaakko Stenhäll kuvaa, ovat ylikuluttaminen ja ilmastonmuutos väistämättä ratkaistavia haasteita, ja tämä onnistuu kiertotalouteen siirtymisen avulla. Kiertotalouteen kytkeytyy ihan olennaisesti liiketalous ja tässä onkin ehkä suurin pelastusrenkaamme. Suomi on asettanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuodelle 2035. Aikaa on enää hyvin vähän ja näin ollen toimia tarvitaan kaikkialla yhteiskunnassa. Muutokseen vaikuttavat paitsi lainsäädäntö, myös esimerkiksi aiempaa kriittisemmät kuluttajat.

Tredussa kiertotalous nähdään tulevaisuuden työelämätaitona: sekä geneerisenä tietona että myös alakohtaisena osaamisena ja ennen kaikkea uudenlaisena asenteena työn tekemiseen. Kaiken kaikkiaan on kyse merkittävästä asiasta nyt ja tulevaisuudessa. Seminaarissa Sitran asiantuntija Riikka Leppänen tiivisti olennaisen: tärkeää ei ole löytää monia kiertotalouden eksperttejä, vaan ennemmin saada kiertotalous osaksi jokaista ammattia ja ammattilaisen arkea. Kaikkia töitä voi, ja tulee tehdä kiertotalousperiaatteiden mukaisesti. Leppänen viittaa ennusteeseen, jonka mukaan kiertotalous tuo tuhansia työpaikkoja Suomeenkin.

Leppäsen mukaan kestävää kehitystä opetetaan Suomessa jo kohtalaisen hyvin. Seuraavaksi tärkeää olisikin painottaa kiertotaloutta. Seminaarin Keynote-puheenvuoron pitänyt Satu Heikinheimo Fraktio Oy:stä viittaa Maslown tarvehierarkiaan: olemme saavuttaneet yltäkylläisyyden. Meillä on ruokaa, juomaa, vaatteita ja muuta materiaa yli tarpeen. Seuraavaksi onkin ehkä tilaa toteuttaa seuraavaa, korkeampaa tarvetta: olla osa jotain suurempaa ja merkityksellistä, luoda parempaa maailmaa osana kokonaisuutta Heikinheimo tiivistää. Työelämä on muuttumassa. Tämä muutos, muutos kohti kiertotaloutta, on juuri nyt tervetulleempi kuin koskaan.

Teksti: Projektipäällikkö Riikka-Veera Kankaanpää