Poikkeusaika on sulkenut Tredun luokkien ja pajojen ovet mutta opiskelu ja opetus jatkuvat siitä huolimatta niin saumattomasti kuin mahdollista. Jokaiselta opiskelijalta tämä aika vaatii paljon sitkeyttä, sitoutumista ja sopeutumista. Tredu tarjoaa opiskelijoille erilaista tukea, jotta opiskelu onnistuisi olosuhteista huolimatta mahdollisimman hyvin.

Opettajan tehtävänä on tarjota opiskelijalle opetusta ja harjoittelun mahdollisuuksia tehtävien puolesta. Opiskelijaan ollaan opetus- ja ohjaushenkilöstön toimesta yhteydessä päivittäin ja opetus tapahtuu lukujärjestyksen mukaisesti mahdollisuuksien mukaan. Opiskelijan vastuulla on osallistua opetukseen, opiskella ja harjoitella annettujen ohjeiden mukaisesti. Opettaja tarjoaa opetusta mutta huomaathan, että opiskelijan tehtävä on edistää opintojaan!

Näytöt

Poikkeusolot ovat hankaloittaneet erityisesti työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja näyttöjen antamista. Osaamista voidaan osoittaa näyttöjen tekemisen sijaan myös muilla tavoin.  Opettaja sopii opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti vaihtoehtoisista osaamisen hankintatavoista sekä osaamisen osoittamisesta. Näyttöjä voidaan yhä toteuttaa työpaikanomaisissa ympäristöissä oppilaitoksen ulkopuolella, esimerkiksi Tredun omilla työmailla, opetusmetsissä, maatiloilla tai työpaikanomaisissa oppimisympäristöissä samoin ehdoin kuin työpaikoilla. Lisäksi on mahdollista toimia Tredun tiloissa ja työsaleissa, kunhan huolehditaan riittävästä fyysisestä etäisyydestä ja hygieniasta ja estetään myös muilla viranomaisten ohjeistamilla tavoilla tartuntojen leviämistä. Näyttö voi myös tapahtua simuloiduissa tilanteissa tai verkkoympäristöissä. Olethan yhteydessä opettajaasi opintojen etenemisestä ja näyttöjen toteuttamisesta.

Tietokone

Tredu tukee kotona työskentelyä myös tarjoamalla työvälineitä opiskelijoiden käyttöön. Koulun kannettavia tietokoneita voi lainata toimipisteistä ottamalla yhteyttä atk-tukeen soittamalla tai sähköpostitse. Lainaamista varten on täytettävä lomake.

Ruokailu

Tampereen kaupunki on päättänyt myöntää harkinnanvaraista ateriatukea poikkeusajan ajaksi toisen asteen perustutkintoa suorittaville opiskelijoille. Erityisestä syystä myönnettävä ateriatuki on maksimissaan 3,50 e/pv. Ateriatukea haetaan Wilmassa ja koulutuspäälliköt käsittelevät hakemukset. Ateriatukeen ovat oikeutettuja myös toimipisteessä pakottavasta syystä opiskelevat ja esim. toimipisteissä näyttöjä suorittavat.

Ohjauspalvelut käytössä poikkeusaikana:

Opinto-ohjaajat: Kaikki opinto-ohjaajat ovat tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostin, Wilman ja Teams-viestin välityksellä arkipäivisin klo 8.00 -16.00. Yhteystiedot löytyvät Wilmasta.

Erityisopettajat: Oman alasi erityisopettajan nimen ja puhelinnumeron löydät Wilmasta HOKSin yläosasta.

Kuraattorit: Opiskeluhuollon palvelut toimivat normaalisti (klo 8.00-16.00). Suositaan yhteydenpitoa etänä, mutta tapaamiset oppilaitoksessakin ovat mahdollisia etukäteen sovittuna. Yhteyttä voi ottaa Wilma-viestillä, puhelimitse tai sähköpostilla. Toimipisteiden kuraattorien ja psykologien yhteystiedot.

TOKI-kirjastot: Kirjastot palvelevat verkon kautta etänä. Ota rohkeasti yhteyttä kirjastoon, jos haluat lainata kirjan tai jonkin laitteen. Kirjastossa voi asioida erikseen sovittaessa. Yhteystiedot puh. 044 486 3842 ja sähköposti tokikirjasto@tampere.fi.