Tredun koulutuksen johtotiimin Teams-tiimi on otettu käyttöön tammikuussa 2019. Teamsissa on jaettu tiedoksi asiat ja käyty yleistä keskustelua koulutuksen johtotiimin asioista. Varsinaiset kokoukset on käyty Skype-kokouksina ja nyt on aika siirtää myös kokoukset Teamsiin.

Koulutuksen johtotiimin Teams-kokouksiin voi osallistua joko yksin omassa tilassa tai samassa tilassa yhdessä useamman henkilön kanssa. Samassa toimipisteessä paikalla olevia kannustetaan varaamaan kokouksiin yhteinen tila, jossa voivat verkkokeskustelun lisäksi käydä myös keskinäistä live-keskustelua kokouksen aiheista.

Tammikuun alussa järjestetään kolme testikokousta Tredun esimiehille. Testikokousten aikana kuka tahansa voi tulla kokeilemaan Teams-kokousta ja viipyä kokouksessa niin kauan kuin katsoo tarpeelliseksi. Osallistujat näkevät miltä kokous näyttää ja miten siellä toimitaan. Samalla kokouksen järjestäjä saa tietoa mahdollisista ongelmakohdista ja asioita, joita pitää vielä ottaa paremmin huomioon. Testikokouksissa käydään läpi ennakkoon tehty lyhyt ohje Teams-kokoukseen liittymisestä ja kokouksen aikaisista toiminnoista ja tehdään siihen tarvittavat tarkennukset.

Testikokousajat ovat to 9.1. klo 8:30-9:00, ma13.1. klo 10:30-11:00 ja ti 14.1. klo 15:30-16:00. Linkit kokouksiin löytyvät kalenterivarauksista ja koulutuksen johtotiimin kokous-kanavalta Teamsista.