Olisiko mahdollista vähentää toisen asteen koulutuksen materiaalikustannuksia opiskelijoille ja sitä kautta helpottaa ammattiin valmistumista opiskelijan varallisuudesta riippumatta?

Tredu hakee ratkaisuja tähän kysymykseen osallistumalla vuonna 2019 toteutettavaan koko Suomen laajuiseen TASE-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on opiskelukustannusten alentaminen toisen asteen koulutuksessa. Tampereelta mukana ovat Tredun lisäksi Tampereen lukiot. Hanke saa rahoitusta opetushallitukselta. Pääkoordinaattorina toimii Turun kaupunki.

Tredussa näkyvä rooli hankkeen toimijana on tieto- ja kirjastopalveluilla. Näistä palveluista vastaa Tredussa TOKI-kirjastot, jotka palvelevat myös Tampereen, Lempäälän ja Ylöjärven lukioita.

Kirjasto palvelee jo perustoiminnallaan käyttäjiensä materiaalikustannusten alentajana. Se tarjoaa maksutta painetun ja sähköisen opiskelumateriaalin lisäksi lainattavia laitteita, kuten kannettavia tietokoneita, tabletteja ja kameroita, sekä vapaasti käytettäviä tiloja ja tietokoneita opiskeluun. Osallistumalla TASE-hankkeeseen TOKI-kirjastot pyrkivät entisestään tehostamaan ja edistämään materiaalikustannusten vähentämistä tarjoamalla yhä parempia, hyödyllisempiä ja käytetympiä palveluja opiskelijoille.

Hankkeeseen osallistuu laajasti Tredun eri alojen opetushenkilökuntaa. Tarkoituksena on tuottaa materiaalia opetuksen käyttöön esimerkiksi videoiden ja interaktiivisen sisällön muodossa. Materiaali saatetaan opiskelijoiden käytettäväksi, jolloin ostetun materiaalin tarve vähenee.

Esimerkkejä tuotettavasta materiaalista

  • Sähkötekniikan alalla valmistellaan verkkomateriaalia, joka hyödyntää käänteisen oppimisen keinoja.
  • Kivirakentamisen alalla on työn alla videoihin nojaavaa verkkomateriaalia.
  • Media-alalla työstetään verkkokurssia animaatioiden teosta.
  • Lisäksi materiaalia tuotetaan muun muassa prosessiteollisuuden alalla, laboriatorioalalla, sote-alalla, puuteollisuuden alalla ja vaatetusalalla.

Opettajille ja henkilökunnalle annetaan koulutusta muun muassa materiaalin tuottamisesta, tekijänoikeuksista ja selkokielisyydestä. Selkokieli auttaa materiaalin sisäistämisessä opiskelijoita, joilla kielen ymmärtäminen on haasteellisempaa, esimerkkinä monet maahanmuuttajaopiskelijat. Myös opiskelijat ovat itse mukana materiaalin tuottamisessa.


Tredussa TASE-hankkeen projektipäällikkönä toimii
Anne Suoniemi
tietopalvelupäällikkö, Tredun tieto- ja kirjastopalvelut.
anne.suoniemi[a]tampere.fi
puh. 050 550 4143