Osaamisbotin pilotointi käynnissä Sammonkadulla.
Osaamisbotin pilotointi käynnissä Sammonkadulla.

Tredussa pilotoidaan Osaamisbottia opiskelijan osaamisen tunnistamisen apuvälineenä. Opiskelijan ilmoittaman osaamisen perusteella botti tarjoaa osaamista ja kiinnostuksen kohteita vastaavia työpaikkoja.

Tredussa botti toimii Microsoft Teamsissa, eli opiskelija vastaa botin kysymyksiin chatissa aivan kuin keskustelisi kenen tahansa kanssa. Mikäli Teams on entuudestaan tuttu, on käyttö opiskelijan kannalta varsin yksinkertaista. Jos Teams-sovellus löytyy myös kännykästä, voi bottia hyödyntää ajasta ja paikasta riippumatta.

”Mitä hyötyä tästä oikein on?”

Ensimmäisen pilotin aloitustyöpajassa opiskelijat esittivät botista perustellun kysymyksen: Mitä hyötyä tästä oikein on?

Oman osaamiskortin täydentämisen jälkeen osa opiskelijoista huomasi, että botti ehdotti heille myös sellaisia työpaikkoja, joita he eivät olleet aiemmin huomanneet. Eli itselle sopivan työpaikan löytyminen olisi suurin mahdollinen hyöty opiskelijalle.

Tämän lisäksi toinen hyödyllinen ominaisuus on se, että botti luo vastausten pohjalta myös ansioluettelon. Jos botti on käytössä koko opintojen ajan, on sen avulla näppärä seurata oman osaamisen kertymistä ja päivittää osaamiskorttia ja ansioluetteloa uusien taitojen karttuessa. Ansioluettelon avulla on luonnollisesti helppo esitellä osaamista myös työnantajille.

Opettajalle Osaamisbotista voisi tulevaisuudessa olla se hyöty, että botin avulla opiskelijoille voisi teettää sellaisia kyselyitä, jotka muuten veisivät paljon arvokasta ohjaus- tai opetusaikaa. Lähiopetusta tai muita henkilökohtaisia kohtaamisia ei ole botin avulla tarkoitus tietenkään hävittää, vaan varmistaa ettei tuo aika kuluisi perustietojen täyttämiseen.

Botilla on paljon mahdollisia käyttökohteita

Osaamisbottiin on mahdollista laatia uusia kyselyitä ja lähettää niitä käyttäjille. Niinpä mahdollisia käyttökohteitakin on useita. Tredussa on pohdittu botin hyödyntämistä esimerkiksi HOKS-keskustelujen tukena ja henkilökunnan digiosaamisen tunnistamisessa ja lisävinkkien tarjoamisessa.

Mikäli sinulla on uusia ideoita käyttökohteista Tredussa, kannattaa olla yhteydessä Ville Palkiseen.

Luomalla osaamiskortin opiskelija saa tehtyä osaamisensa näkyväksi ja botti tarjoaa tämän jälkeen työpaikkoja.

Kehittäminen tapahtuu yhteistyönä

Osaamisbotti on jo aktiivisessa käytössä Tampereen työllisyyspalveluissa OMA-valmentajien työkaluna. Näiden käyttökokemusten pohjalta on helppo kehittää tuotetta myös oppilaitoskäyttöön.

Kehittäminen ja käyttöönotto tapahtuu yhteistyönä Osaamisbotin, Smart Tampere Digiohjelman, Tredun ja Tampereen työllisyyspalveluiden kanssa.

Katso myös: osaamisbotti.fi