Peruskoulun yhdeksännellä luokalla lähes joka nuori miettii, mikä hänestä tulee isona ja mihin kouluun hakeutua peruskoulun jälkeen. Nuori tekee elämässään ison päätöksen, valitettavasti osa nuorista joutuu tekemään sen yksin itsenäisesti. Jollekin nuorelle uravalinta on ollut selvillä jo ”vauvasta saakka” ja omalle alalle hakeutuminen on helppoa ja vaivatonta. Kuitenkin kokemukseni mukaan nuori ei aina tiedä tulevaisuudensuunnitelmistaan. Myöskään peruskoulun päättävällä nuorella ei juurikaan ole kokemusta työelämässä toimimisesta, josta saatu kokemus voisi auttaa ammatinvalinnassa.

Ammattikoulun ensimmäisen vuoden aikana keskitytään opiskelemaan alan perusasioita ja –käsitteitä, työtapoja ja työelämätaitoja. Ammatillisen opetuksen lisäksi nuorille täytyy opettaa myös elämän perusasioita, varsinkin jos elämänhallintataidot ovat hukassa. Suuri muutos nuoren opiskelussa tapahtuu ensimmäisen vuoden keväällä, kun koulutukseen liittyen alkaa mahdollisesti ensimmäinen työelämäjakso. Se voi osalle nuorista olla ensimmäinen laatuaan, jonka aikana hän opettelee työtehtävien lisäksi työelämän perussääntöjä. Kouluaikana lukujärjestys rytmittää arkea ja aikatauluja ja toisaalta antaa mahdollisuuden olla joskus pois koulusta, jos ei vaikkapa aamuherätys satu huvittamaan. Työelämäjakso muuttaa paljon –työpaikalle on mentävä ajoissa työkuntoisena ”säällä kuin säällä”. Työelämän sujuvaa alkamista helpottaa kunnollinen työhön perehdyttäminen.

Perehdytysvideoiden avulla työtehtäviin voi tutustua etukäteen.

6aika: 365/12- Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeen tuotoksena on toteutettu Pirkanmaan Osuuskaupan ja Prisma Linnainmaan yhteistyönä perehdytysvideoita opiskelijoiden käyttöön. Perehdytysvideoiden tarkoituksena on auttaa nuorta opiskelijaa tutustumaan tuleviin työtehtäviin ja tarvittaviin työelämätaitoihin. Perehdytysvideoissa on kuvattu autenttisia työvaiheita, joita nuori opiskelija tulee tekemään työelämäjaksolla.

Perehdytysmateriaali on Moodlessa.

Videot on linkitetty Moodle-oppimisympäristöön, jossa on videoihin liittyviä tehtäviä ja materiaaleja. Videoiden katsominen, tehtävien tekeminen ja materiaalien lukeminen suoritetaan pakollisena ennen työssäoppimisjaksoa ja näin ne toimivat alkuperehdyksenä. Opettajan näkökulmasta videot ovat toimivia ja tukevat monenlaisten oppijoiden tarpeita. Vaikkapa kielellisen ymmärtämisen tai luetun tekstin ymmärtämisen haasteiden kanssa painiskeleva opiskelija voi katsoa videoita niin monta kertaa, että ymmärtää tärkeitä työssäoppimisjakson asioita oikein.

Teksti ja kuvat: Jorma Eskola