Tredussa on useammalla alalla kokeiltu 360-panoraamakuvien ja niistä tehtyjen virtuaalikierrosten tuottamista. Nyt on tehty päätös, että näitä virtuaalikierroksia ryhdytään tekemään kaikille aloille ja tähän työhön valitaan ensi lukuvuonna vastuuhenkilö. Opiskelijatyötä on toteutuksessa tarkoitus hyödyntää mahdollisimman paljon.

Virtuaalikierrosten edut ovat selkeät esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • Alojen esittely opiskelupaikkaa etsiville (markkinointi)
  • Oppimisympäristö opiskelijoille (opiskelu)
  • Ammattitaitovaatimusten visualisointi (työpaikalla tapahtuva oppiminen)

Viimeksi mainittu hyödyttää myös niitä yrityksiä, joissa opiskelijat ovat oppimassa. Virtuaalikierrokseen liitettävä video todennäköisesti avaa ammattitaitovaatimuksia tehokkaammin kuin opetussuunnitelman teksti.

Katso automaatiosalista tehty demo. (Kirjaudu vierailijana Moodleen, jos sinulla ei ole tunnusta) Siitä selvinnee  millaisesta tuotteesta on kyse. Opettajien kannattaa jo ryhtyä miettimään millaisen esittelyn omasta alasta saisi laadittua.

Lisätetoja Ville Palkiselta saa vaikka heti!