Pedatori 2021 järjestetään virtuaalitapahtumana 12.10.2021 klo 8:45-15:00 ja tapahtuma on tarkoitettu koko Tredun henkilöstölle. Osallistumislinkki jaetaan lähempänä tapahtumapäivää.

Ohjelma

 

Pedatorilla keskitytään pedagogiseen hyvinvointiin

Mitä on pedagoginen hyvinvointi?

Pedagoginen hyvinvointi on laajaa ilmiötä kuvaava termi. Yksinkertaistaen voidaan todeta, että kun pedagoginen hyvinvointi on korkealla tasolla, opiskelijat viihtyvät ja oppivat ja opetus- ja ohjaushenkilöstö voi hyvin.

Mistä pedagoginen hyvinvointi syntyy?

Pedagoginen hyvinvointi syntyy mm. opiskelijoiden ja opettajien toimijuudesta, osallisuudesta, viihtyvyydestä, vuorovakutuksesta, vaikuttamismahdollisuuksista ja vertaistuesta.

Pedagogista hyvinvointia lisäävät opiskelijoiden ja opettajien usko oppimiseen, opiskelukykyihin, opintomenestykseen ja opiskelun tärkeyteen.

Tärkeitä tekijöitä pedagogisessa hyvinvoinnissa on kokemus opiskelun /opetustyön mielekkyydestä, kyvystä nimetä ja tunnistaa omia vahvuuksia sekä käyttää niitä hyväksi työskentely- ja oppimisprosesseissa

Lisäksi kokonaisuuteen vaikuttavat opetustyön pedagogisten periaatteet ja käytännöt, oppimisen vaikeuksien ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja tukeminen. Myös opettajan ohjaus- ja opetustyyli (sosiaalisen, emotionaalisen ja ohjauksellisen tuen eri ulottuvuudet) ja pedagoginen toimintakulttuuri vaikuttavat ryhmän oppimisilmapiiriin sekä oppijoiden oppimismotivaatioon.

Aaah, onpa hankala termi. Miksi uusi termi? Tätähän me arjessa juuri teemme?

Hyvä, hyvinvointiin keskittyminen on tärkeää! Se parantaa oppimista! Pedagoginen hyvinvointi on laaja ilmiö. Mitä syvemmin kokonaisuuden oivaltaa, sitä merkityksellisemmältä oma arkinen työ varmasti vaikuttaa. Hyvinvointi on tavoitteellisen oppimisen edellytys. Toisaalta oppiminen johtaa toiminnan muutokseen, joka edistää hyvinvointia.