Virtaa opiskelijoiden koulupäiviin -pajatoiminta

by Osaava Tredu

Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen -hanke aloitettiin vuonna 2018. Hankkeen tavoitteena oli nimensä mukaan lisätä opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia ammatillisessa koulutuksessa eri tavoin. Hankkeessa toteutettiin erilaisia tempauksia ja tapahtumia toimipisteiden tarpeet huomioiden. Yhteistyöverkostoa syvennettiin ja laajennettiin niin oman oppilaitoksen kuin muidenkin toimijoiden kanssa. Hankkeen merkittävin tulos on Virtaa opiskelijoiden koulupäiviin -pajatoiminta, jolla saatiin myös Tampereen kaupungin henkilöstöpalkinto kesällä 2019.

Alkuperäinen ajatus oli sijoittaa pajatoiminta opiskelijoiden lukujärjestyksiin keskelle päivää viitenä päivänä viikossa (ei käytännön työpäiviin). Pajatoiminnan kokeilu aloitettiin erikseen valituilla ryhmillä sekä opiskelijoilla, joiden lukujärjestyksiin pajatoiminta sopi. Saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella päätettiin jatkaa ja laajentaa toimintaa sekä sijoittaa toiminta opiskelijoiden lukujärjestyksiin, jolloin toiminta voidaan myös opinnollistaa.

Virtaa opiskelijoiden koulupäiviin -pajatoiminta Tredun pysyväksi toiminnaksi

Tredun johtoryhmä vakinaisti Virtaa opiskelijoiden koulupäiviin -pajatoiminnan pysyväksi toiminnaksi marraskuussa 2019. Tredun opiskelijoiden pajatoiminta on teemoiltaan: harrastustoimintaa ja ammatillista harrastustoimintaa sekä yhteisiä tutkinnon osia ja opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja.

Yläkoululaisille on suunnattu Virtaa yläkoululaisten harrastustoimintaan -pajoja, joiden avulla he pääsevät tutustumaan tarkemmin erilaisiin ammattialoihin sekä mahdollisesti löytämään itselleen uuden maksuttoman harrastuksen ja kavereita. Tällä toiminnalla pyritään myös tehostamaan ammatilliseen koulutukseen hakeutumista. Henkilöstön pajatoiminnan teemoina on ollut ASAHI-liikunta ja Korupaja sekä syksyllä myös Savipaja. Uusia pajoja perustetaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Kaikki vain innolla ideoimaan uusia pajoja – pajatoiminta taipuu moneksi!

Teksti: Mervi Junno-Uski ja Tiina Räntilä

Lue myös